Ms. Sino Wang

Ms. Sino Wang

Department:
Sales
Job Title:
Manager
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Address:
Beiyuan Street
Zip:
322000
Country/Region:
China
Province/State:
Zhejiang
City:
Yiwu

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Yiwu Sino E-Business Firm
Operational Address: 910, B9 Building, Net Business Venture Building, Jinhua, Zhejiang, China
Website: http://sensovip.en.alibaba.com
Trang web trên alibaba.com: sensovip.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc | Công ty Thương mại
nhà cung cấp Đánh Giá:
135 Giao dịch 70,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Top 3 Thị Trường:
Đông Âu 55.00%
Bắc Mỹ 45.00%
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm